Sportcommissie

De Sportcommissie

De sportcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende commissies die het reguliere sportaanbod van R.&T.C. Groenewoud organiseren. Hieronder vallen de donderdagavond trainingen, jeugdtrainingen, toerritten en wedstrijden. Binnen de sportcommissie worden ideeën en ervaringen uitgewisseld en wordt een jaarplan gemaakt waarbij we proberen de sportieve activiteiten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

De sportcommissie bestaat uit: Sandra Heskamp (sportcommissaris), Margriet Timmermans (vertegenwoordig wegkapiteins), Hein te Riele (vertegenwoordiger trainers), Maarten van Dijk (vertegenwoordiger jeugdcommissie), Tijmen Moltmaker (vertegenwoordiger wedstrijdcommissie) en Clemens van de Thillaart (algemeen lid).


Onze sponsoren