Nieuws

Meefietsen met de jeugd

Meefietsen met de jeugd

De jeugdafdeling van Groenewoud gaat ook dit seizoen weer wekelijks op pad. Vanaf 7 maart wordt er elke zondag getoerd en vanaf 1 april is er elke donderdagavond vaardigheidstraining. Voor beide is de jeugdafdeling afhankelijk van de ondersteuning/begeleiding van ouders en enthousiaste senioren die het leuk vinden om met onze jeugd op pad te gaan. We zoeken voor komend seizoenwegkapiteins en begeleiders om de planning te vullen.

 

Zondagstoertocht: 
Vanaf zondag 7 maart elke zondag om 9:30
Wegkapitein? of voornemend wegkapitein?

Als je wegkapitein bent, kan je, je opgeven als wegkapitein Mocht je nog geen wegkapitein zijn maar al wel ervaren zijn in het leiden van een groep en voornemend zijn wegkapitein te worden, mag je je ook als wegkapitein opgeven. Binnenkort komt er ook een datumprikker wegkapiteins senioren uit, hou daar rekening mee.

Een begeleidende rol?
Wil je graag naast de wegkapitein als tweede begeleider mee? Dan kan je dat aangeven. Je gaat mee met één van de twee groepen op een toertocht van 50-60 km en ondersteund de wegkapitein van dienst. Je ziet mee toe op de veiligheid en zorgt dat de route juist wordt gevolgd.
De wegkapitein zal de eindverantwoordelijkheid dragen en het voortouw nemen. Dit is dus voor elke enthousiaste ouder of  seniorlid dat comfortabel is met het rijden in een groep toegankelijk, ook zonder bijzonder veel ervaring.

Vaardigheidstraining:
Vanaf donderdag 1 april elke donderdag om 18:30
Je gaat mee ter ondersteuning van één van de twee jeugdtrainers. Je ziet toe op de veiligheid en sfeer en bent welkom om de trainer aan te vullen. De jeugdtrainers bereiden de training voor en geven de technische uitleg. De jeugdtrainers worden vanuit een andere datumprikker/trainerspool ingepland. Het invullen van deze prikker gaat dus enkel om het ondersteunen van de jeugdtrainer en het toezien op de veiligheid.

Vind je het leuk om op (een van) de bovenstaande momenten de jeugd te ondersteunen? Vul dan de vragenlijst in dan nemen we je mee in de planning. Als je een maximum aantal keer wil meerijden dan mag je dit als opmerking doorgeven.
Na het invullen van de beschikbaarheid zal de jeugdcommissie een rooster maken. Schrijf dan de geplande data goed in je agenda en t.z.t zal er vanuit de commissie verder contact met je opgenomen worden.

https://forms.gle/XNBT9XGGToL9sEuV6

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen