Lidmaatschap

Contributie


​​De door de ALV vastgestelde contributie voor het jaar 2019 bedraagt €50,-. Dit bedrag wordt jaarlijks door middel van een vooraf aangekondigde automatische incasso van de rekening van het betreffende lid afgeschreven.
Jeugdleden (12-17 jaar) betalen 75% van de vastgestelde jaarlijkse contributie, resulterend in een contributie van €37,50. In het kalenderjaar dat een lid 18 wordt, valt het lid volgens de verenigingsstatuten en HR onder normale leden en betaalt hij/zij dus de normale contributie van €50.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Herfstleden: Wie zich na 31 augustus aanmeldt als lid, betaalt voor het lopende kalenderjaar nog slechts 33% van de vastgestelde contributie, resulterend in een contributie van €16,50 voor normale leden en €12,50 voor jeugdleden.
Rustende leden kunnen of willen niet meer deelnemen aan de activiteiten van de club, maar dragen deze wel een warm hart toe. De contributie voor de rustende leden bedraagt €10,- per jaar; hiermee kun je niet meer deelnemen aan de sportieve activiteiten, maar wel aan de andere activiteiten. De aanvraag voor een rustend lidmaatschap kun je doen door een mail te sturen naar het bestuur. Het rustend lidmaatschap kan ook worden toegewezen aan mensen die geen lid zijn geweest van de club, bijvoorbeeld vaste vrijwilligers.


In alle gevallen (ex. rustende leden) is de contributie inclusief het KNWU-basislidmaatschap. Met het KNWU basislidmaatschap ben je verzekerd, kun je makkelijk meedoen aan laagdrempelige wedstrijdjes en krijg je korting bij verschillende sponsoren van Groenewoud. Best handig dus! Meer over het basislidmaatschap lees je op de site van de KNWU.