Lidmaatschap

Contributie


​​De door de ALV vastgestelde contributie voor het jaar 2023 bedraagt €50,-. Dit bedrag wordt jaarlijks door middel van een vooraf aangekondigde automatische incasso van de rekening van het betreffende lid afgeschreven.
Jeugdleden (12 tm 18 jaar) betalen 75% van de vastgestelde jaarlijkse contributie, resulterend in een contributie van €37,50. In het kalenderjaar dat een lid 19 wordt, valt het lid volgens de verenigingsstatuten en HR onder normale leden en betaalt hij/zij dus de normale contributie van €50.
DFVCT-leden. Wedstrijdrenners met een elite/beloften licentie, kunnen zich aanmelden voor het Dutch Foodvalley Cycling Team, uitkomend in de Nederlandse clubcompetitie. Bovenop de €50 contributie die alle leden betalen, betaalt een DFVCT-lid €100 extra, om daarmee een klein deel van de aansluitingskosten die Groenewoud betaalt aan het DFVCT te kunnen dekken. Door het geven van (jeugd)trainingen, kan deze extra €100 gedurende het jaar worden terugverdiend. Voor meer info hierover, neem contact op met sport@rtcgroenewoud.nl
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Herfstleden: Wie zich na 31 augustus aanmeldt als lid, betaalt voor het lopende kalenderjaar nog slechts 33% van de vastgestelde contributie, resulterend in een contributie van €16,50 voor normale leden en €12,50 voor jeugdleden.
Rustende leden kunnen of willen niet meer deelnemen aan de activiteiten van de club, maar dragen deze wel een warm hart toe. De contributie voor de rustende leden bedraagt €10,- per jaar; hiermee kun je niet meer deelnemen aan de sportieve activiteiten, maar wel aan de andere activiteiten. De aanvraag voor een rustend lidmaatschap kun je doen door een mail te sturen naar het bestuur. Het rustend lidmaatschap kan ook worden toegewezen aan mensen die geen lid zijn geweest van de club, bijvoorbeeld vaste vrijwilligers.


In alle gevallen (excl. rustende leden) is de contributie inclusief het KNWU-basislidmaatschap. Met het KNWU basislidmaatschap ben je verzekerd tijdens fietsactiviteiten, kun je een KNWU wedstrijdlicentie aanvragen en krijg je korting bij verschillende sponsoren van Groenewoud. Best handig dus!
​Meer over het basislidmaatschap en wedstrijdlicentie lees je op de site van de KNWU.


Lidmaatschap opzeggen

Wil je geen lid meer zijn van Groenewoud? Meld je dan af via een mail naar de secretaris of via het exitformulier. Meld je je vóór 1 november af, dan ben je per einde van dat jaar geen lid meer. Na 1 november hebben we al kosten moeten maken voor je lidmaatschap bij de KNWU en ben je dus nog een jaar contributieplichtig.