Een veilige vereniging

Tien wijsheden

We vinden het belangrijk dat iedereen zich bij onze club veilig voelt, zowel op de fiets als daarnaast. Daarom hebben we een aantal wijsheden opgesteld waar we ons naar gedragen. Deze gedragsregels zitten in het DNA van Groenewoud en we verwachten dan ook dat je je hiernaar gedraagt. Spreek elkaar er ook met respect op aan, als je dat nodig acht!Gedragscodes NOCNSF

Binnen Groenewoud gehanteerde gedragscodes voor sporters zijn conform de richtlijnen van het NOCNSF en terug te vinden via: https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscodes-voor-sporters 

Binnen Groenewoud gehanteerde gedragscodes voor functionarissen en bestuur zijn conform de richtlijnen van het NOCNSF en terug te vinden via: https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscode-voor-functionarissen-bestuurders-werknemers-niet-zijnde-sporters


Vertrouwenspersonen

Binnen de club hebben we twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Is je iets overkomen waar je je niet fijn bij voelde, of moet je iets van het hart? Je kunt dit delen met de vertrouwenscontactpersonen; zij zullen je ook verder kunnen doorverwijzen naar andere instanties die je kunnen helpen.

Je kunt hiervoor mailen naar vertrouwenspersoon@rtcgroenewoud.nl.