Nieuws

Sportcommissaris en wedstrijdcommissaris gezocht!

** Update: een kandidaat voor de functie van wedstrijdcommissaris hebben we inmiddels gevonden! **

Vanaf januari 2023 zijn we op zoek naar twee enthousiaste R&TC Groenewoud-leden die als sportcommissaris en als wedstrijdcommissaris binnen het bestuur een belangrijke rol willen gaan spelen aan het verder opbouwen en professionaliseren van sportieve en competitieve activiteiten binnen onze vereniging.

In ons meerjarenbeleidsplan voor de komende jaren hebben we op sportief vlak de volgende speerpunten genoemd:

  • R&TC Groenewoud is een vereniging waar je veilig en met plezier de wielersport kunt beoefenen, waarbij we elk type wielrenner iets te bieden hebben (van wedstrijdrijder tot beginnende renner).

  • Over vijf jaar biedt R&TC Groenewoud alle leden die wedstrijden willen rijden een plek om dit te doen, met als hoogste niveau een wedstrijdploeg op clubcompetitieniveau. Door het aanbieden van al deze niveaus, bieden we een goede structuur voor elk lid zijn of haar gewenste niveau te behalen. Belangrijk en kenmerkend daarbij is dat er zorg wordt gedragen voor doorstroom en gezamenlijkheid binnen alle niveau-lagen binnen de club.

Wil jij hieraan binnen het bestuur je steentje bijdragen? We zoeken zowel een sportcommissaris, als een wedstrijdcommissaris. 

Sportcommissaris

Als sportcommissaris van R&TC Groenewoud ben je verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van ons reguliere sportieve aanbod . 

  • Momenteel bestaat dit uit toerritten op zondag, toeren&trainen op woensdagavond en vaardigheidstrainingen op donderdagavond. Als sportcommissaris coördineer je deze activiteiten samen met de hoofdtrainer/wegkapitein, draag je bij aan het organiseren van opleidingsactiviteiten voor trainers en wegkapiteins en ben je een belangrijk aanspreekpunt voor (nieuwe) leden. 

  • Het brede aanbod dat we nu hebben, willen we behouden en nog beter inspelen op verschillen in niveau tussen de leden.

Wedstrijdcommissaris

(Update: voor deze functie hebben we inmiddels iemand gevonden, binnenkort stellen we hem aan iedereen voor! Mocht je zin hebben om deel uit te maken van het team dat zich meer met het wedstrijdwielrennen bezig gaat houden, dan ben je overigens nog steeds van harte welkom! Stuur gerust een berichtje aan Sandra of Hartger)

Wedstrijdcommissaris is een nieuwe functie binnen R&TC Groenewoud. De afgelopen jaren hebben steeds meer (nieuwe) wedstrijdrenners de weg naar onze club gevonden. Vanuit de leden en het bestuur is er een sterke wens om de wedstrijdrenners meer structuur en opleiding te bieden binnen R&TC Groenewoud. Als wedstrijdcommissaris ben je verantwoordelijk voor het vormgeven en opbouwen van de wedstrijdafdeling én vervul je een brugfunctie tussen het bestuur en de verschillende wedstrijdcategorieën. Je bent contactpersoon voor onze partners in het Dutch Food Valley Cycling Team, een samenwerking tussen AXA Valleirenners (Veenendaal), R&TC Groenewoud, Reto (Arnhem), WV Ede en De Batauwers (Tiel).  

Het bestuur

Het bestuur van R&TC Groenewoud bestaat in totaal uit zes mensen. We komen 10x per jaar bij elkaar en hebben contact via mail en de appgroep. Ieder heeft z’n eigen taak maar we ondersteunen elkaar, en zijn samen verantwoordelijk voor het geheel. Dat doen we in een goede, open sfeer. Het geeft veel voldoening er met elkaar voor zo’n mooie club te kunnen zijn.

 

Heb je interesse in een van de bovenstaande vacatures, neem dan contact op met de huidige sportcommissaris (Sandra Heskamp, sport@rtcgroenewoud.nl) of voorzitter (Hartger Wassink, voorzitter@rtcgroenewoud.nl)