Sponsorcommissie

De sponsorcommissie

De commissie heeft als belangrijkste taken het werven van nieuwe sponsoren, het onderhouden van sponsorrelaties en zorgen dat de belangen van de sponsors worden behartigd. Tevens bedenken wij nieuwe sponsor mogelijkheden om doelstellingen in de toekomst te halen. Met dank aan de sponsorcommissie heeft Groenewoud vanaf de herstart al een paar goede sponsors, die ook in 2019 en hopelijk daarna aan de club verbonden blijven.

De sponsorcommissie komt ongeveer eens per 2 maanden bijeen om voortgang en acties te bespreken.  We zijn altijd op zoek naar nieuwe sponsors en enthousiaste commissieleden, vooral ook omdat een aantal commissieleden zelf ook sponsor zijn en ´onafhankelijke´ aanvulling wenselijk is. Dus wie heeft zin om ons een handje te helpen?


Huidige leden zijn: Florian Boschker, Arthur Roebroeck, Mark Jansen, John Cornelissen, Lars Weijers en Maurice Ratering Arntz.