Nieuws

Corona update 19-05-2021

 

Trainen en toeren volgens de huidige maatregelen en adviezen:

Per 19-05-2021 zijn de corona maatregelen met betrekking tot sportieve activiteiten versoepeld. Op basis hiervan hebben we een plan opgesteld, waarbij we rekening hebben gehouden met de maatregelen en adviezen van het NOC-NSF en de KNWU.

De belangrijkste maatregelen op een rij:

Iedereen vanaf 27 jaar 

  • Je mag op de openbare weg in groepen fietsen (max 30 personen)
  • Men houdt altijd 1,5 meter afstand tot elkaar 

Iedereen tot en met 26 jaar

  • Je mag op de openbare weg in groepen fietsen 
  • Men hoeft géén 1,5 meter afstand tot elkaar te houden

Voor de activiteiten van R&TC Groenewoud heeft dat de onderstaande gevolgen. 

Donderdag vaardigheidstraining

Net als vorig jaar worden de donderdagtrainingen kleinschalig herstart (vanaf 27 mei). We zullen verzamelen op locatie, waar we in kleine groepjes (2-4 personen) oefeningen uitvoeren gericht op techniek, vaardigheid en kracht/uithoudingsvermogen. Er zullen twee trainers aanwezig zijn, dit maakt het mogelijk om tijdens de oefeningen te differentiëren op niveau. De trainingen vinden plaats op een verkeersluwe locatie of afgesloten parcours op korte afstand van de Waalkade.

Tijd:                                         Donderdagavond van 19:00-21:00 uur 

Locatie:                                   Verzamelen op locatie (check hiervoor de evenementenkalender)

Capaciteit/aanmelden:          Met twee trainers hanteren we op dit moment een maximum van 16 deelnemers zodat we de afstand en veiligheid goed kunnen waarborgen. Aanmelden voor de training kan via de evenementenkalender.

Zondag toerrit

Als bestuur achten we het niet verantwoord om de zondagse toerritten te hervatten zolang wielrenners onderling 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Op basis van onze eigen ervaringen weten we dat dit in deze setting niet haalbaar is. Bovendien hebben we als wielervereniging een voorbeeldfunctie naar de rest van de samenleving en staat veiligheid voor onze leden voorop. Op het moment dat de 1,5 meter regel vervalt zullen we de zondagsritten zo snel mogelijk herstarten.

Activiteiten voor leden <27 jaar

Deze leden hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dat betekent dat de activiteiten voor onze jeugdleden <18 jaar gewoon doorgang kunnen vinden zoals reeds gepland (donderdag training + zondag toerrit). Leden van 18 – 26 jaar die graag in verenigingsverband samen willen fietsen kunnen zich aanmelden voor de donderdag training. Tevens is het mogelijk om onderling fietsafspraken te maken. Ben je hierin geïnteresseerd, neem dan contact op met sport@rtcgroenewoud.nl

Verder willen we onze leden stimuleren om gebruik te maken van de whatsapp groepen om onderling in kleine groepen fietsafspraken te maken, waarbij we jullie uiteraard verzoeken om de maatregelen zo goed mogelijk na te leven. Tevens streven we ernaar om samen met de commissies corona proof activiteiten zoals de afgelopen “Zwaairit” te organiseren. 

Zowel leden, trainers als wegkapiteins dienen zich aan de volgende regels te houden:

  • Alle leden >27 jaar houden vóór, tijdens en na de training 1.5 m afstand ten opzichte van elkaar en de overige weggebruikers. 

  • Leden <17 jaar hoeven onderling geen 1.5m afstand te bewaren maar wel tot de aanwezige trainers, wegkapiteins, en overige weggebruikers >27 jaar.
  • Voor iedereen geldt, bij klachten (ook milde!) zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, dan blijf je thuis. Gebruik altijd je gezonde verstand. 
  • Test je binnen 48 uur na een training of toerrit positief op corona, dan stel je hier de sportcommissaris op de hoogte (sport@rtcgroenewoud.nl). Indien het in het kader van contact onderzoek noodzakelijk is zullen wij een anonieme melding maken naar al onze leden via de e-mail zodat de degene die aanwezig waren bij de desbetreffende training/toerrit hiervan op de hoogte zijn. 
  • Trainers en wegkapiteins hebben de bevoegdheid eenieder die zich niet aan bovenstaande regels houdt voor het einde van de training naar huis te sturen.

 

 

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen